LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIÁ 1

Để cạnh tranh trong nền kinh tế hiện nay, việc nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí đang là những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Với kinh nghiệm làm việc cùng những đối tác hàng đầu, TMS.Co.Ltd cung cấp dịch vụ phần mềm dự toán nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Trong phần này, TMS.Co.Ltd xin giới thiệu với quí khách Video hướng dẫn xây dựng hồ sơ dự toán bằng phần mềm DTBK theo phương pháp đơn giá 1


CÁC PHẦN KHÁC TRONG LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN PPDG1

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, du thau1. Khởi tạo hồ sơ dự toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, dau thau2. Nạp định mức khối lượng và định dạng hồ sơ

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, du toan cong trinh3. Kiểm tra và khai báo định mức tạm tính

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem du toan5. Nhập giá vật liệu

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem DTBK6. Tra giá nhân công và ca máy

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, hoc du toan7. Tổng hợp kinh phí xây lắp

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, lam du toan8. Tổng hợp tổng dự toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem lam ho so9. In kết quả