HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Để hướng dẫn quí khách cài đặt (hoặc nâng cấp phiên bản) phần mềm dự toán đấu thầu DTBK. TMS.Co.Ltd xây dựng video hướng dẫn cách thức cài đặt và nâng cấp phần mềm dự toán DTBK.

- Đầu tiên, cần tải file DTBK_setup từ website www.tienminh.vn hoặc www.tienminh.com về máy.

- Tiếp theo quí khách kiểm tra xem đã tồn tại phiên bản DTBK nào trong máy tính hay không. Nếu có, thì xóa phiên bản đó trước rồi mới tiến hành cài đặt mới phần mềm DTBK từ file DTBK_setup. (Hoặc sử dụng đĩa do công ty cung cấp để tiến hành cài đặt.)

Quá trình cài đặt chi tiết xem ở Video dưới đây:

Video Hướng dẫn cài đặt phần mềm dự toán DTBK