PHẦN MỀM HỖ TRỢ

new, mới, icon, khoa, key, rockey4, khoa rockey, driver, driver rockey4 PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA

Ultraviewer là những phần mềm cho phép kết nối đến bất kỳ máy tính hay máy chủ nào trên khắp thế giới trong vài giây khi có internet. TMS.Co.Ltd sẽ sử dụng phần mềm trên để hỗ trợ quí khách khắc phục lỗi trực tuyến.

next, ho tro truc tuyen, icon, download Ultraviewer, Ultraviewer, dieu khien may tinh tu xaDownload bản cài đặt Ultraviewer


new, mới, icon, font, font tieng viet, bo go, bo go tieng viet BỘ GÕ & FONT TIẾNG VIỆT

Khi cài phần mềm DTBK trên các hệ điều hành window vista, window7 và window8 bạn thường gặp trở ngại về Fonts chữ và bộ gõ tiếng Việt. Bạn có thể tải Fonts và bộ gõ tương ứng dưới đây về cài đặt vào máy để làm việc:

next, xem tiep, icon, DTBK, du toan, download, download du toan, DTBK2019Download bộ gõ tiếng việt Unikey 32 bit

next, xem tiep, icon, DTBK, du toan tot nhat, download, download du toan, DTBK2017Download bộ gõ tiếng việt Unikey 64 bit

next, xem tiep, icon, DTBK, du toan moi nhat, download, download du toan, DTBK2017Download bộ fonts dùng trong DTBK


new, mới, icon, help, winhelp, winhelp tren window WINHELP TRÊN WINDOWS

Cài Winhelp32 để đọc được phần hướng dẫn sử dụng trong chương trình. Trước hết bạn cần kiểm tra xem hệ điều hành bạn đang sử dụng là gì? 32bit hay 64bit? rồi bấm tải tương ứng file đính kèm dưới đây để cài đặt:

next, windows help, icon, DTBK, du toan, download, download du toan, DTBK2016Download Winhelp32 trên hệ điều hành window7 32bit

next, win help, icon, DTBK, du toan, download, download du toan, DTBK2016Download Winhelp32 trên hệ điều hành window7 64bit

next, windows 7, icon, DTBK, du toan, download, download du toan, DTBK2016Download Winhelp32 trên hệ điều hành window8 32bit

next, windows 8, icon, DTBK, du toan phan mem, download, download du toan, DTBK2016Download Winhelp32 trên hệ điều hành window8 64bit


new, mới, icon, khoa, key, rockey4, khoa rockey, driver, driver rockey4 CÀI ĐẶT DRIVER CHO KHOÁ ROCKEY4

Khi cài phần mềm DTBK trên các hệ điều hành của window bạn có thể gặp trở ngại về việc đăng nhập chương trình do sử dụng khóa Rockey4 mà máy không nhận dạng được. Để khắc phục bạn dowload bộ Driver tương ứng dưới đây và cài vào máy tính của bạn:

next, xem tiep, icon, DTBK, du toan, download, download du toan, DTBK2016Download bộ Driver của khóa Rockey4 dùng cho Window 32bit

next, xem tiep, icon, DTBK, du toan, download, download du toan, DTBK2016Download bộ Driver của khóa Rockey4 dùng cho Window 64bit