PHẦN MỀM DỰ TOÁN ĐẤU THẦU DTBK2023

next, dinh muc vat tu 1329, 1329, DTBK, du toan, download, download du toan, phan mem du toan, DTBK2020Download DTBK2023P & S bản Full 6.73

next, dinh muc vat tu 1329, 1329, DTBK, du toan, download, download du toan, phan mem du toan, DTBK2018Download DTBK2021E bản giới hạn 6.56

next, dinh muc vat tu 1329, 1329, DTBK, du toan, download, download du toan, phan mem du toan, DTBK2018Download DTBK2021B bản miễn phí 6.56

huong dan lap du toanLưu ý cài đặt DTBK2023 trên win7, 8, 10

Video về những cập nhật mới của DTBK2023 phiên bản 6.7x

1. Video khởi tạo hồ sơ trên phần mềm dự toán và dấu thầu xây dựng

2. Video nạp bảng tiên lượng trên phần mềm dự toán và dấu thầu xây dựng

3. Video nạp bảng khối lượng trên phần mềm dự toán và dấu thầu xây dựng

4. Video nạp bảng phân tích đơn giá trên phần mềm dự toán và dấu thầu xây dựng

5. Video nạp công thức tính giá đấu thầu trên phần mềm dự toán và dấu thầu

6. Video nạp giá cước vận chuyển và vật liệu trên phần mềm dự toán và dấu thầu

7. Video nạp giá nhân công và ca máy trên phần mềm dự toán và dấu thầu

8. Video xem các bảng dự toán chi tiết, khối lượng v.v... trên phần mềm dự toán

9. Video tổng hợp kinh phí xây dựng trên phần mềm dự toán và dấu thầu

10. Video tổng hợp tổng dự toán trên phần mềm dự toán và dấu thầu

11. Video hướng dẫn cách chuyển hồ sơ sang bảng tính Excel

12. Video nạp bảng tính Excel có cùng cấu trúc và fonts chữ vào phần mềm

13. Video nạp bảng tính Excel có cùng fonts chữ, khác cấu trúc vào phần mềm

14. Video nạp bảng tính Excel khác cấu trúc và fonts chữ vào phần mềm

15. Video hướng dẫn giữ công thức gốc khi nạp bảng tính Excel vào phần mềm

16. Video hướng dẫn xử lý lỗi khi chuyển hồ sơ sang bảng tính Excel


Về tính năng mới của phần mềm:

1. Lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, giá thầu xây dựng... theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và NĐ 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ; Thông tư 11/2021/TT-BXD; 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Phân tích trực tiếp giá nhân công và giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng...

2. Chuyển hồ sơ sang bảng tính Excel đã có đầy đủ công thức tính đơn giá tổng hợp, suất đầu tư tổng hợp phục vụ cho các hồ sơ đấu thầu theo đơn giá tổng hợp và suất đầu tư. Các phiên bản trước, tính năng này chỉ có trong phần mềm mà chưa có trong bảng tính Excel.

3. Chuyển hồ sơ từ Excel vào phần mềm vẫn giữ nguyên các công thức gốc, đặc biệt các công thức triển khai cấp phối, công thức tính khối lượng v.v…các phiên bản trước chỉ nhận được kết quả từ các công thức trên.

4. Bảng cước được bổ sung thêm các phương án tính cước linh hoạt bao gồm cách tính cước có nội suy và không nội suy giá cước; cách tra cước tự động theo tổng cự ly và cách tra cước tự động theo cự ly lẻ; cách tính cước theo phương án nhân giá cước với cự ly lẻ hoặc không v.v…

5. Thêm hàm minvc cho phép khai báo nhiều phương án vận chuyển khác nhau. Máy sẽ tự động tìm ra phương án có giá cước nhỏ nhất và đưa vào tính toán.

6. Thêm hàm minvl cho phép khai báo nhiều phương án mua vật liệu và phương thức vận chuyển khác nhau. Máy sẽ tự động tìm ra phương án có giá vật liệu đến chân công trình nhỏ nhất và đưa vào tính toán.

7. Cho phép nạp giá vật liệu theo hai cách: một là gộp chung vào bảng cước và hai là nạp giá vật liệu tách biệt. Máy nhận cả hai cách thức trên đồng thời.

8. Các hệ số chi phí chung NC, chi phí nhà tạm… trong bảng tổng hợp chi phí xây lắp và các hệ số chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn… trong bảng tổng hợp dự toán đã có thêm chức năng tra tự động.

9. Thêm các form tổng hợp chi phí xây lắp và tổng hợp dự toán mới theo các thông tư hiện hành.

10. File hướng dẫn đã được cập nhật mới phù hợp với DTBK2023 phiên bản 6.7x.

11. Thêm phương pháp tính bù giá chênh lệch nhiên liệu và nhân công vào giá ca máy của các địa phương đã công bố.

12. Thêm liên kết phân tích giá vữa từ bảng giá vật liệu với bảng phân tích đơn giá. (Trong phần mềm và bảng tính Excel)'.

13. Thêm liên kết phân tích giá cước từ bảng cước vận chuyển với bảng phân tích đơn giá. (Trong phần mềm và bảng tính Excel).

14. Thêm cột VAT trong bảng cước vận chuyển, bảo toàn giá cước và giá vật liệu của các hồ sơ khi cập nhật cấu trúc dữ liệu mới.

15. Thêm bộ lọc các công tác có phân tích giá cước để in ra máy, loại bỏ các công việc không tính giá cước, (hoàn toàn tự động).

16. Thêm bộ nhận dạng ký tự số trong quá trình chuyển hồ sơ qua Excel. Đảm bảo các liên kết được hoạt động đúng và giá trị phân tích trên phần mềm hoàn toàn khớp với giá trị phân tích trên Excel. Không còn bị sai lệch như các phiên bản trước đây.

17. Thêm chức năng tìm kiếm và bộ lọc đa chức năng theo cụm từ khóa giúp cho việc tra cứu định mức và đơn giá nhanh hơn. Chức năng này có bộ lọc tương tự Google.

18. Thêm trường ghi chú và tính năng tính toán hồi qui để xác định các chi phí như: Chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán...

19. Tạo sẵn các liên kết tra định mức chi phí tư vấn, chi phí khác trong bảng tổng hợp kinh phí xây lắp, tổng dự toán, tổng mức đầu tư.

Cơ sở dữ liệu của phần mềm đã được cập nhật theo Nghị định mới của Chính Phủ và các thông tư của Bộ Xây Dựng:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 và 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng;

2. Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3. Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

4. Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

5. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công;

6. Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công;

7. Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Thông tin thêm về phần mềm dự toán DTBK2023

- Các phiên bản DTBK2021 đã được bổ sung đầy đủ nhất về đơn giá và định mức xây dựng cơ bản cho tất cả các lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cầu đường bộ, cầu đường sắt, công trình biển, cầu cảng, cấp thoát nước, điện công nghiệp, hạ tầng đô thị, cây xanh, chiếu sáng, điện tử viễn thông, thông tin, bưu điện, công trình văn hóa, tu bổ di tích, công tác sửa chữa... bao gồm đầy đủ hệ thống định mức và đơn giá của tất cả các giai đoạn, giúp cho việc lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra, thanh quyết toán, kiểm toán rất thuận lợi.

- Bổ sung chức năng kiểm soát và tự động điều chỉnh công thức tính khối lượng trong bảng tiên lượng, các công thức liên kết $ij đã được cập nhật tự động khi thêm hoặc hủy công tác xây lắp. Mở rộng tính năng và đa dạng hóa cách tính giá cước vận chuyển theo định mức 588 và các phương pháp tính đặc thù của từng địa phương, các văn bản hướng dẫn mới ban hành năm 2017, hệ thống định mức và đơn giá mới ban hành năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021... (Xem hướng dẫn phân tích giá nhân công, ca máy và cước vận chuyển theo 588 tại đây).

- Chức năng tương tác trực tiếp với bảng tính Excel được cải thiện, giúp việc chủ động thiết lập các bảng tính hay thay đổi như lương nhân công, lương thợ điều khiển máy, giá nhiên liệu trong Excel. Các số liệu này được máy tự động nạp vào hồ sơ khi bạn yêu cầu. Bạn có thể phân tích trực tiếp giá nhân công và ca máy theo mức lương cơ bản và giá nhiên liệu ở từng thời điểm và từng địa phương khác nhau.

- Chức năng nạp dữ liệu từ Excel và xuất dữ liệu sang Excel đã được nâng cấp để phù hợp với các phiên bản Office2003, Office2007, Office2010, Office2013, Office2016, Office2017. Bạn có thể nạp dữ liệu từ một file Excel bất kỳ, không bắt buộc phải đúng cấu trúc hoàn toàn như các phiên bản trước đây. Với các bản tính khác cấu trúc máy sẽ hiển thị menu để bạn chọn Sheet phù hợp.

Don gia moi cap nhatMột số định mức và đơn giá mới cập nhật gần đây:

- DM1776 1172 588 1329 235 1149 1264 XL: Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung ban hành theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng.

- DM1776 1172 1091 588 1329 235 XL: Bổ sung định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung theo QĐ 235/QĐ-BXD ban hành ngày 04/04/2017.

- DM1777 1173 587 236 LD: Bổ sung định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt bổ sung theo QĐ 236/QĐ-BXD ban hành ngày 04/04/2017.

- DM1776 1172 1091 588 1329 XL: Bổ sung định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng theo quyết định số 1329/QĐ-BXD ban hành ngày 19/12/2016.

- DM Sua chua 1149 2017: Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo quyết định số 1149/QĐ-BXD ban hành ngày 09/11/2017.

- DM Khao sat 1354 2016: Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát theo QĐ1354/QĐ-BXD ban hành ngày 28/12/2016.

- DM Thi nghiem VL 1169 2017: Định mức dự toán xây dựng công trình Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng theo QĐ 1169/QĐ-BXD ban hành ngày 14/11/2017.

- DM bao duong Duong Bo 2014: Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo QĐ 3409/QĐ-BGTVT ban hành ngày 08/09/2014.

- DM Dien luc 4970 2016: Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo QĐ 4970/QĐ-BTC ban hành ngày 21/12/2016.

- DM SX QL VH nuoc sach 590 2014: Định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước theo Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây Dựng.

- DM Thoat nuoc 591 2014: Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây Dựng.

- DM TG chat thai ran DT 592 2014: Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây Dựng.

- DM Cay xanh 39_2002 va 593 2014: Định mức dự toán sản xuất và trồng mới cây xanh theo Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30/12/2002 và Định mức Duy trì cây xanh Đô thị theo Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây Dựng.

- DM HT Chieu sang 594 2014: Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị theo Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây Dựng.

- DM Moi truong 2014: Định mức dự toán các dịch vụ công ích đô thị theo các Quyết định số 590/QĐ-BXD; Quyết định số 591/QĐ-BXD; Quyết định số 592/QĐ-BXD; Quyết định số 593/QĐ-BXD; Quyết định số 594/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng công bố ngày 30/5/2014.

- Da Nang XL, LD 2016: Bộ đơn giá Xây dựng Công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016.

- Quang Ngai XL, LD 2016: Bộ đơn giá xây dựng công trình​ - Phần xây dựng theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ​ngày 20/10/2016 và Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ​ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Thanh Hoa XL, LD 2017: Bộ đơn giá xây dựng công trình​ - Phần xây dựng theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ​ngày 20/01/2017 và Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ​ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Nghe An XL, LD, KS 2015: Bộ đơn giá xây dựng công trình​ - Phần xây dựng theo Quyết định số 5913/QĐ-UBND ​ngày 16/12/2015, Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt theo Quyết định số 5914/QĐ-UBND ​ngày 16/12/2015 và Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát theo Quyết định số 5912/QĐ-UBND ​ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Kon Tum XL, LD, KS 2015: Bộ đơn giá xây dựng công trình​ - Phần xây dựng, Lắp dựng và Khảo sát theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ​ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum.

- Phu Yen XL, LD 2016: Bộ đơn giá xây dựng công trình​ - Phần xây dựng theo Quyết định số 168/QĐ-SXD và Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt theo Quyết định số 169/QĐ-SXD ​ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

TMS.Co.Ltd lưu ý khách hàng: "Tất cả sản phẩm phần mềm bản quyền DTBKAV, DTBK2023, KTXDCB không bị giới hạn về tính năng, dung lượng và thời gian sử dụng."

Cảm ơn quí khách đã đóng góp ý kiến và sử dụng sản phẩm phần mềm của TMS. Chúc quí khách thành công!


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tienminhsoft@gmail.com
Điện thoại: 0236.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0236.3886699