KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TMS.Co.Ltd đã được thành lập năm 2001. Các cán bộ và các cộng tác viên của TMS.Co.Ltd đã có một bề dày nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến. Nhiều công trình khoa học và công nghệ rất thiết thực đã được nghiên cứu đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả rất cao. Trước khi đưa vào ứng dụng các công trình khoa học này đã được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín, công bố trong các hội nghị khoa học, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Các công trình khoa học này cũng được phản biện bởi các nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Chính vì vậy kết quả ứng dụng vào thực tiễn cho độ tin cậy rất cao.

TMS.Co.Ltd đã kết hợp: Toán học + Cơ học + Tin học và Quản lý như một khối thống nhất để triển khai các ứng dụng trên nền tảng khoa học và công nghệ hiện đại. Các phần mềm phân tích tĩnh và dao động của kết cấu như TMS_KCX, TMS_KC05 đã được xây dựng trên cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn, các phương pháp số, phương pháp lặp và phương pháp lịch sử thời gian. Ngoài các phần tử tuyến tính, tác giả đã đưa vào ứng dụng phần tử thanh có xét đến biến dạng lớn và phần tử cáp phi tuyến. Vì vậy việc phân tích tĩnh và dao động cầu treo, cầu dây văng nhịp lớn đã cho kết quả phù hợp với thực tế hơn so với các phần mềm nhập của nước ngoài. Tác giả đã ứng dụng vào phân tích kết cấu cầu Sông Hàn, Thuận Phước, Trần Thị Lý TP Đà Nẵng theo từng bước thi công, kết quả rất phù hợp với số liệu đo đạc tại hiện trường.

Đặc biệt đã phát hiện được những sai khác quan trọng của dữ liệu trong các hồ sơ thi công cầu Trần Thị Lý và đã đề nghị các bên liên quan tăng thêm 10% lực căng cáp mới đảm bảo độ vồng theo yêu cầu. Cầu Sông Hàn đã được phân tích theo từng bước thi công căng chỉnh và được kiểm chứng bằng thực tế khi tác giả tiến hành cân cầu sau 10 năm khai thác vào năm 2010, kết quả rất tốt. Nhiều công trình khác cũng được phát hiện và điều chỉnh thi công kịp thời như cầu Thuận Phước cùng các công trình trên đường Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên.

khoa hoc cong nghe, icon, cong trinh cau, de tai cap bo, de tai cap DHDN, phan mem du toan, du toan du thau, phan mem xay dung tot nhat Dưới đây là một số kết quả nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản đã được công bố :

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của lực hãm xe ô tô di động trên cầu đến dao động của cầu dây văng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2009-ĐN02-48. Năm: 2010. (23/08/2011)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm phân tích tương tác động lực học giữa cầu dây văng và đoàn tải trọng di động mô hình 2 khối lượng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: SĐH07-NCS-01. Năm: 2008. (23/08/2011)
[3] Luận án tiến sĩ KT: Phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động . Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: 457/QD-DHDN. Năm: 2007. (23/08/2011)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối cầu đến sự phân bố ứng suất biến dạng trong cầu dây văng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: . Mã số: B2003-15-33. Năm: 2004. (23/08/2011)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng và lựa chọn sơ đồ hợp lý của cầu dây văng 3 nhịp có trụ neo tăng cường. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2000-15-46. Năm: 2000. (23/08/2011)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cầu dây văng theo sơ đồ không biến dạng chịu tác dụng của tải trọng thẳng đứng, thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh ứng suất. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: 2198/ĐHĐN-KH. Năm: 1998. (23/08/2011)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép theo phương pháp tương đương năng lượng và phần tử hữu hạn. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: . Mã số: 206/ĐHĐN-KH. Năm: 1997. (23/08/2011)

khoa hoc cong nghe, icon, cong trinh cau, de tai cap bo, de tai cap DHDN, bai bao, tham luan, bai bao khoa hoc, phan mem du toan crack Một số bài báo, báo cáo khoa học của PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản và đông nghiệp:

I. TRONG NƯỚC:

[1] Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích tương tác động lực giữa cầu dầm liên tục và xe 3 trục có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9/2015. Trang: 35-39. Năm 2015. (20/01/2016)
[2] Dynamic interaction between the two-axle vehicle and continuous girder bridge with considering vehicle braking force. Tác giả: Nguyen Xuan Toan. Vietnam Journal of Mechanics. Số: Vol.36, No.1. Trang: 49–60. Năm 2014. (19/06/2014)
[3] Phân tích dao động của trụ cầu Sông Hàn chịu va đập của tàu thủy. Tác giả: Nguyễn Đức Hoàng; TS. Nguyễn Xuân Toản*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 26. Năm 2014. (25/02/2015)
[4] Mô hình phần tử hữu hạn và kết quả phân tích số cầu Nhật Lệ 2 tỉnh Quảng Bình dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản*; Nguyễn Hữu Tuân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 79. Năm 2014. (25/02/2015)
[5] Tương tác động lực giữa xe ba trục và cầu dầm liên tục có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức. TTCT. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, 8-9/12/2012, Hà Nội. Trang: 572-581. Năm 2013. (21/05/2013)
[6] Tương tác động lực giữa xe hai trục và cầu dây văng có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. TTCT. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, 8-9/12/2012, Hà Nội. Trang: 562-571. Năm 2013. (21/05/2013)
[7] Phân tích dao động cầu cảng Thọ Quang chịu va đập của tàu thủy. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Đặng Nguyễn Uyên Phương. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 10(71). Trang: 45-49. Năm 2013. (19/06/2014)
[8] Nghiên cứu xác định lực căng cáp trong cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp đo đạc thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 7. Trang: 16-17&32. Năm 2012. (21/05/2013)
[9] Phân tích hệ số khí động do tải trọng gió gây ra trên mặt cắt ngang dầm chữ nhật bằng mô hình CFD. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9/2011. Trang: 25-27. Năm 2011. (21/05/2013)
[10] Bending vibrations of beam elements under the effect of moving loads considering the impact of a vehicle braking force. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Vietnam Journal of Mechanics. Số: Vol.33, No.1(2011). Trang: 27-40. Năm 2011. (23/08/2011)
[11] Ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng xe di động đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Đức Long, Trần Văn Đức. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 8/2011. Trang: 23-25. Năm 2011. (23/08/2011)
[12] Ảnh hưởng của độ cứng và chiều dài kết cấu nhịp đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp dưới tác dụng của tải trọng di động.Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Đức Long, Trần Văn Đức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 4(45). Trang: 243-249. Năm 2011. (23/08/2011)
[13] Phân tích ảnh hưởng của hệ cáp liên kết giữa các dây văng xiên đến dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 10/2008. Trang: 34-37. Năm 2008. (23/08/2011)
[14] Ứng dụng phần mềm KC05 vào phân tích tĩnh và dao động cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 05/2008. Trang: 29-32. Năm 2008. (23/08/2011)
[15] Phân tích ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng của tải trọng di động đến dao động cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng, Nguyễn Minh Hùng. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội. Trang: 281-290. Năm 2007. (23/08/2011)
[16] Thuật toán và chương trình phân tích dao động ngang-dọc của dầm và tháp cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động, mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Minh Hùng. TTCT. Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn Biến dạng lần thứ 8, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Trang: 834-843. Năm 2006. (23/08/2011)
[17] Dao động phi tuyến của phần tử cáp và ứng dụng trong phân tích dao động của cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng. TT Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hoá, NXB. Bách Khoa Hà Nội. Trang: 281-290. Năm 2006. (23/08/2011)
[18] Dao động uốn của phần tử dầm dưới tác dụng của tải trọng di động - mô hình một khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 2(14). Trang: 14-19. Năm 2006. (23/08/2011)
[19] Dao động uốn của phần tử dầm trong phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động- mô hình hai khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 1+2. Trang: 105-107. Năm 2006. (23/08/2011)
[20] Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích động cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Bảo. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12/2003. Trang: 57-58. Năm 2003. (23/08/2011)
[21] Ứng dụng tin học trong tính toán cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12/1998. Trang: 60-62. Năm 1998. (23/08/2011)

II. QUỐC TẾ:

[1] Control of cable vibration using friction damper with consideration of bending stiffness. Authors: Duy-Thao Nguyen, Xuan-Toan Nguyen. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference. No: ISBN: 978-604-938-726-5. Pages: 767-773. Year 2015. (20/01/2016)
[2] Vehicle-Cable stayed bridge Dynamic Interaction considering the vehicle braking effects using the Finite Element Method. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference. No: ISBN: 978-604-938-726-5. Pages: 260-267. Year 2015. (20/01/2016)
[3] Determination of Dynamic Impact Factor for Continuous bridge and Cable-stayed bridge due to vehicle braking force with experimental investigation. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference. No: ISBN: 978-604-938-726-5. Pages: 196-203. Year 2015. (20/01/2016)
[4] A finite element model of vehicle - cable stayed bridge interaction considering braking and acceleration. Authors: Toan Xuan Nguyen, Duc Van Tran. The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research. Busan, Korea. No: ISBN 978-89-89693-38-3-93530. Pages: p.109, (20p.). Year 2014. (27/11/2014)
[5] Non-linear vibration of cable element and applications in analysing the vibration of cable-stayed bridges under moving loads. Authors: N. X. Toan, P. K. Phùng. International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, Hanoi Vietnam. Pages: 37-43. Year 2007. (23/08/2011)