PHẦN MỀM PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦU

TMS_KCX là phần mềm phân tích tĩnh và động kết cấu cầu nói chung, cầu treo và cầu dây văng nói riêng theo mô hình tuyến tính và phi tuyến hình học. TMS_KCX được xây dựng và phát triển trên nền tảng các sản phẩm phần mềm KC01, KC02, KC03, KC04, KC05 đã được tác giả Nguyễn Xuân Toản thực hiện từ những năm 1991 đến nay. TMS_KCX được xây dựng trên cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn và các phương pháp biến phân. Các bài toán phi tuyến và bài toán động lực học còn sử dụng một số thuật toán lặp và giải bằng phương pháp số, phương pháp lịch sử thời gian.

Ngoài các phần tử tuyến tính, tác giả đã đưa vào ứng dụng phần tử thanh có xét đến biến dạng lớn và phần tử cáp phi tuyến trong phân tích tĩnh và phân tích động cầu treo, cầu dây văng đã làm tăng độ chính xác của kết quả tính toán. Các phần mềm này đã được ứng dụng vào phân tích kết cấu và công nghệ thi công nhiều công trình cầu trong nước, trong đó có công trình cầu đang thực hiện với qui mô rất lớn, thi công theo công nghệ mới như cầu Thuận Phước TP Đà Nẵng, Cầu Trường Giang Quảng Nam... Kết quả phân tích bằng TMS_KCX rất gần với số liệu đo đạc ngoài hiện trường, thể hiện độ tin cậy và khả năng ứng dụng rất cao.

du toan, phan mem du toam, du toan xay dung, phan mem gia re, phan mem tot nhat, lap du toan Một số kết quả nghiên cứu của tác giả đã được công bố trong 10 năm qua

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của lực hãm xe ô tô di động trên cầu đến dao động của cầu dây văng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2009-ĐN02-48. Năm: 2010. (23/08/2011)

[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm phân tích tương tác động lực học giữa cầu dây văng và đoàn tải trọng di động mô hình 2 khối lượng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: SĐH07-NCS-01. Năm: 2008. (23/08/2011)

[3] Đề tài Khác: Phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động (Luận án tiến sĩ). Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: 457/QD-DHDN. Năm: 2007. (23/08/2011)

[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối cầu đến sự phân bố ứng suất biến dạng trong cầu dây văng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2003-15-33. Năm: 2004. (23/08/2011)

[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng và lựa chọn sơ đồ hợp lý của cầu dây văng 3 nhịp có trụ neo tăng cường. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2000-15-46. Năm: 2000. (23/08/2011)

[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cầu dây văng theo sơ đồ không biến dạng chịu tác dụng của tải trọng thẳng đứng, thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh ứng suất. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: 2198/ĐHĐN-KH. Năm: 1998. (23/08/2011)

[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép theo phương pháp tương đương năng lượng và phần tử hữu hạn. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: . Mã số: 206/ĐHĐN-KH. Năm: 1997. (23/08/2011)