LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÙ CHÊNH LỆCH GIÁ

Để cạnh tranh trong nền kinh tế hiện nay, việc nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí đang là những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Với kinh nghiệm làm việc cùng những đối tác hàng đầu, TMS.Co.Ltd cung cấp dịch vụ phần mềm dự toán nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Trong phần này, TMS.Co.Ltd xin giới thiệu với quí khách Video hướng dẫn xây dựng hồ sơ dự toán bằng phần mềm DTBK theo phương pháp bù chênh lệch giá


CÁC PHẦN KHÁC TRONG LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN BÙ CHÊNH LỆCH GIÁ

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem du toan de su dung1. Khởi tạo hồ sơ dụ toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem du toan re nhat2. Lập bảng tính tiên lượng (khối lượng)

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem du toan tot nhat3. Lập bảng dự toán chi tiết

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem du toan dau thau4. Lập bảng phân tích đơn giá

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, dau thau xay dung5. Tính cước vận chuyển vật tư

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, lap du toan7. Tra giá nhân công và ca máy

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem du toan8. Tổng hợp kinh phí xây lắp

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem du toan tot nhat9. Tổng hợp tổng dự toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan mem du toan tot nhat10. In kết quả