LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU THẦU CÁCH 2

Để cạnh tranh trong nền kinh tế hiện nay, việc nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí đang là những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Với kinh nghiệm làm việc cùng những đối tác hàng đầu, TMS.Co.Ltd cung cấp dịch vụ phần mềm dự toán nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Trong phần này, TMS.Co.Ltd xin giới thiệu với quí khách Video hướng dẫn xây dựng hồ sơ đấu thầu (cách 2) bằng phần mềm DTBK (Quí khách có thể lựa chọn bất kỳ 1 trong 9 bước để xem).CÁC PHẦN KHÁC TRONG LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN DTC2

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan1. Khởi tạo hồ sơ dự toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan 2. Nạp định mức khối lượng và định dạng hồ sơ

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan 3. Kiểm tra và khai báo định mức tạm tính

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan4. Tính cước vận chuyển vật tư

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan6. Tra giá nhân công và ca máy

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan7. Nạp công thức tính giá tổng hợp

next, xem tiep, icon,  dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan8. Bổ sung đơn giá tổng hợp tạm tính

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan 9. In kết quả